Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền

Chúng tôi cam kết hiệu quả khi khách hàng sử dụng đúng phương pháp và liệu trình do dược trình viên tư vấn.

Trong trường hợp khách hàng sử dụng đúng phương pháp và liệu trình do dược trình viên tư vấn mà hoàn toàn không có hiệu quả, công ty TNHH MTV Đầu tư & XNK Việt Nam JSC hoàn trả 100% giá trị đơn hàng.

Chúng tôi cam kết hiệu quả khi khách hàng sử dụng đúng phương pháp và liệu trình do dược trình viên tư vấn.

Trong trường hợp khách hàng sử dụng đúng phương pháp và liệu trình do dược trình viên tư vấn mà hoàn toàn không có hiệu quả, công ty TNHH MTV Đầu tư & XNK Việt Nam JSC hoàn trả 100% giá trị đơn hàng.