Quy định và hình thức thanh toán

1. Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD)

Bưu tá bưu điện chuyển hàng đến tận tay người nhận. Khách hàng nhận hàng thanh toán tiền.

Khách hàng qua bưu điện đọc mã vận đơn mà công ty cung cấp lấy hàng và đưa tiền trực tiếp cho bưu điện.

Tất cả đều làm việc theo phương châm hàng đến –> trả tiền.

2. Mua hàng và thanh toán tại hiệu thuốc thuộc hệ thống liên kết của công ty

1. Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD)

Bưu tá bưu điện chuyển hàng đến tận tay người nhận. Khách hàng nhận hàng thanh toán tiền.

Khách hàng qua bưu điện đọc mã vận đơn mà công ty cung cấp lấy hàng và đưa tiền trực tiếp cho bưu điện.

Tất cả đều làm việc theo phương châm hàng đến –> trả tiền.

 

2. Mua hàng và thanh toán tại hiệu thuốc thuộc hệ thống liên kết của công ty